Strona główna
Dla studentów
Publikacje
O mnie
Kontakt
Konsultacje

 

Ważniejsze publikacje

1.  H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki „The Belousov-Zhabotinsky Reaction under External Periodic Influence near the SNIPER Bifurcation Point”, Acta Chem. Scand. 43,10(1989), 926-931.

2.  S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz „Analiza reakcji oscylacyjnych zaburzanych periodycznie w układzie z kwasem cytrynowym”, Materiały do konferencji „Kinetyka nieklasyczna” PAN, Warszawa 1989, 65-84.

3.  H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki „Analiza Fouriera procesu oscylacyjnego zaburzanego periodycznie”, Materiały do XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane 1995, 121-122.

4.  H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki „Funkcja autokorelacji i obrazy stroboskopowe periodycznych i aperiodycznych oscylacji”, Materiały do XXV Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane 1996, 110-111.

5.   S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz „Autocorrelation Functions and 1-D Transfer Function Maps for Periodic and Aperiodic Oscillatory Reaction”, Proceedings of the German-Polish Workshop University of Technology, on MultiComponent Reactions and Combinational Chemistry, Rzeszów 1997, 267-279.

6.   S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz „Widma Fouriera i własności fraktalne procesu oscylacyjnego” Materiały do XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane 1997, 108-109.

7.   S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz „Oscylacje i dynamika układu reakcji chemicznych badanego za pomocą jednowymiarowych odwzorowań i funkcji autokorelacji”, XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Mikrosympozjum 3,  Wrocław 1998, 23.

8.  W. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz "Design Optimalization with Applying CAD Systems to Solve the Two Construction Problems", XVI Konferencja Polioptymalizacji i CAD, Koszalin-Mielno 1998, 31-32.

9.  S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz „Widma gęstości spektralnej i bifurkacje zaburzanego procesu oscylacyjnego”, Materiały do XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane 1998, 77.

10. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „1-D transfer maps, Fourier transforms and autocorrelation functions for oscillatory reactions”, Gordon Research Conferences, Univ. Of Rhode Island, West Kingston – Oscillations and Dynamics Instability in Chemical Systems, Il Ciocco, Italy, June 6-11, 1999, P. 2. 36.

11. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „Analiza bifurkacyjna i wymiar korelacyjny dla periodycznie zaburzonych procesów oscylacyjnych”, Materiały Konferencyjne VI Środowiskowej Konferencji Matematycznej, Rzeszów-Lublin-Krynica 10-14 listopada 1999, s. 47-48.

12. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „Widma gęstości mocy procesów oscylacyjnych z bifurkacjami węzeł-siodło i Hopfa”, XXVIII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 21-28 września 1999, s. 100.

13. H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki, „Periodic and Aperiodic Oscillatory Systems with the Saddle-Node and Hopf Bifurcations”, Proceedings of the First International Conference on Control and Self-Organization in Nonlinear Systems, 15-18 Febryary 2000, Białystok, Poland.

14. H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki, „The Hopf Bifurcation System with the External Periodic Forcing”, Abstracts of Fifth International Conference on Mathematical Modelling and Analysis,  8-9 June  2000, Riga, Latvia.

15. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „Dynamical properties of the oscillatory systems with the saddle-node and Hopf bifurcations”, Book of Abstracts, Dynamics Days Europe 2002, Heidelberg, July 15-19, 2002, p. 78.

16. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „Badanie procesów oscylacyjnych metodami odwzorowań Poincare i funkcji korelacji”, XXXI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 17-24 września 2002, s. 98.

17. H. Ścięgosz, Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Politechnika Opolska 2002.

18. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „The saddle-node and Hopf bifurcation systems with the external periodic forcing”, Applied Mathematics and Applications of Mathematics,  AMAM 2003, Nice, France, 10-13, February 2003, p. 91(36).

19. H. Ścięgosz, „Zastosowanie funkcji korelacji do charakterystyki zaburzanego oscylacyjnego procesu dynamicznego”, XXXII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 16-23.09.2003, s. 94.

20. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „The Saddle-Node and Hopf Bifurcation Systems with the External Forcing”, The 8-th Experimental Chaos Conference, Florence, Italy, 14-17 June 2004, p. 99.

21. H. Ścięgosz, „Analiza periodycznie zaburzanych procesów oscylacyjnych”, XXXIII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Zakopane-Kościelisko, 14-21.09.2004, s. 95.

22. H. Ścięgosz, „Kinetyczna i statystyczna analiza chaosu chemicznego w układach z bifurkacjami Hopfa i węzeł-siodło”, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Zakopane-Kościelisko, 12-20.09.2005, s. 98.

23. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „Statistical Properties and Autocorrelation Function for Hopf Bifurcation Oscillatory Systems”, 26th European Meeting of Statisticians, ISBN 83-231-1981-3, Toruń 2006, p. 131.  

24. S. Pokrzywnicki, H. Ścięgosz, „Dynamics and Statistical Properties of the Hopf Bifurcation Oscillatory Systems”, Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, Vol. III, Wrocław, 4-6.09.2007, pp. 511-518.  

25. H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki, "Widma częstościowe i liczby obrotu dla wybranych oscylacyjnych układów chemicznych", XXXVI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Zakopane-Kościelisko, 11-18.09.2007, s. 100.  

26. H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki, „Frequency and Correlation Characteristics of the Hopf Bifurcation Chemical Oscillatory Paterns”, Book of Abstracts, Dynamics Days Europe 2008, Delft, The Netherlands, August 25-29, 2008, p. 104.  

27. H. Ścięgosz, "Wymiar korelacyjny, współczynniki Lyapunova oraz spektrum mocy dla periodycznie zaburzanych reakcji oscylacyjnych", XXXVII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Komitet Matematyki PAN, Zakopane-Kościelisko, 8-16.09.2008, s. 78-79.  

28. A. Augustynowicz, H. Ścięgosz, S. Brol, "Using of Nonlinear Method for Analysis Accelerator Pedal Signal", III International Congress on Combustion Engines, Opole, 22-24.06.2009. pp 81-82.

29. H. Ścięgosz, „Models of Phylotactic Pattern Formation in Meristem Organogenesis and Cell Devision, Emergence in Chemical Systems 2.0, Anchorage, Alaska, USA, June 22-26, 2009.  

30. A. Augustynowicz, H. Ścięgosz, S. Brol, "Using of Nonlinear Method for Analysis Accelerator Pedal Signal", Combustion Engines, Scientific Magazine, Nr 2009-SC1 (Powertrain, Design, Ecology&Diagnostics), pp 175 - 179.

31. A. Augustynowicz, H. Ścięgosz, S. Brol, "Application of Fractal Dimension for Estimation of the Type of Passenger Car Driver" in the book "Advanced Knowledge Application in Practice", ISBN 978-953-307-141-1, edited by Igor Fuerstner, Publisher: Sciyo, Publishing date: November 2010, Ch.7, pp. 119-130.

32. Z. Kasperski, H. Ścięgosz, A. Chwastyk, "Wymagane kompetencje w zakresie matematyki a poziom studentów I roku Politechniki Opolskiej", XIX Konferencja Nauczanie Matematyki w Uczelniach Technicznych, Świnoujście, 22-24.09.2010.

33. H. Ścięgosz, „Erasmus Coordinators Conference ERACON 2010” ,Staff Mobility for Teaching, IRONews 2011, s.14.

34. H. Ścięgosz, S. Pokrzywnicki “Frequency and Correlation Characteristics of the Hopf Bifurcation chemical oscillatory patterns”, 8th European Congress of Chemical Engineering, Berlin, September 2011, p. 02.04.  

35. H. Ścięgosz, “Frequency and Correlation Characteristics of the Hopf Bifurcation Chemical Oscillatory Patterns”, J. Chem. Chem. Eng. 6 (2012), ISSN 1934-7375, pp. 284-291.

36. Ścięgosz H., "Correlation Dimension, Lyapunov Exponents and Power Spectrum for Periodically Forced Oscillatory Reaction Systems", in the book "Basic science applications in manufacturing processes", edited by Maksymilian Gajek, Oleksandr Hachkevych, Anida Stanik-Besler, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2012 (ISBN 979-83-62736-85-0).  

37. Ścięgosz H., „Application of Wavelet Analysis to Describe the Oscillatory Processes", Emergence in Chemical Systems 3.0, Anchorage, Alaska, USA, June 17-22, 2013.  

38. Ścięgosz H., "Zastosowanie analizy falkowej do opisu procesów oscylacyjnych", w "Optymalizacja struktur procesów wytwórczych - 2014", ed. Maksymilian Gajek, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2014.  

39. Ścięgosz H., "Sprzężone oscylatory - metoda izoklin oraz metoda przekształceń okręgu", Międzynarodowe seminarium naukowe "Optymalizacja Struktur Procesów Wytwórczych, Opole 2016.

40. Ścięgosz H.: Coupled oscillators – the isocline method and the method of circle maps, Manufacturing processes. Actual problems - 2017, Vol I, Basic science applications in manufacturing processes, Studia i monografie z. 472 (ISSN  1429-6063;   ISBN 978-83-65235-93-0),  Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2017, Chapter 2. pp. 31-43.  

41. Ścięgosz H., "Analiza szeregów czasowych - rekonstrukcja atraktora", Międzynarodowe seminarium naukowe "Optymalizacja Struktur Procesów Wytwórczych - 2018, Proceedings, Politechnika Opolska, Opole 2018, s. 22 - 25.

42. Ścięgosz H., "Zastosowanie metody pierwiastków kanonicznych do analizy oscylacji regularnych i chaosu", Międzynarodowe seminarium naukowe "Optymalizacja Struktur Procesów Wytwórczych - 2019, Proceedings, Politechnika Opolska, Opole 2019, s. 36 - 37.